lợi ích của màu tím theo phong thủy

Ích lợi của màu tím theo phong thủy

Trong phong thủy, màu tím tương hợp với mọi hướng và cũng là màu sinh vượng khí. Vì vậy, khi cần tăng thêm năng lượng cho không gian, bạn hãy sử dụng màu tím. Tím còn là màu