phong thủy vườn nhà

Phong thủy cho khu vườn nhà ở

Nếu nhà được xem như kho chứa tài lộc của một gia đình thì vườn chính là con đường dẫn tài lộc ấy đi vào đúng nơi đúng chỗ. Kiêng cữ về cây cối trồng trong vườn –