tuyệt tác cao tầng đẹp nhất thế giới

5 tuyệt tác cao tầng đẹp nhất thế giới

Năm 2011 được đánh giá là năm phát triển mạnh của lĩnh vực địa ốc với con số kỷ lục 88 tòa nhà cao trên 200m được xây dựng. Năm 2012, ước tính khoảng 96 tòa tháp mới